Miejskie przedsiębiorstwo non-profit „Regionalna placówka opieki psychiatrycznej im. Берегова