Gminny stan wyjątkowy Specjalna instytucja opieki psychiatrycznej rady rejonowej Iwano-Frankowska w Iwano-Frankowsku